Spuštění webu

...a proč vás nepřívítat slovy lesního adjunta Ferdinanda Náhlíka...

Nuže, milý poutníku, jež snad jako zaklet žiješ v sevřených zdech velkého města a neustále šlapeš jen chodníky zaprášených ulic, chop se své poutnické hole a vymaň se alespoň pro jednou tomu zúženému životnímu stylu, přijď si odpočinout v našich horách a lesích od námah všedního života. Nalezneš zde nevyčerpatelný pramen požitků nejlepšího druhu, jež osvěží Tvé srdce, ducha i tělo. Každému, kdo z jiných krajů přichází do našich hor a lesů, volám myslivecké “Pěkně vítám „.

V rynartické lesovně v únoru 1864, Ferdinand Náhlík, lesní adjunt ve službách knížete Ferdinanda Kinského.

Jsem rád, že jste si našli chvilku a navštívili tyto webové stránky věnované krajinářské fotografii. Prozatím zde naleznete fotografie především z Českého a Saského Švýcarska. Pokud se vám budou líbit, potěší mne, když opět zavítáte.

Citace z knihy Průvodce po Českém Švýcarsku, autor Ferdinand Náhlík, vydavatel - obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

×
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. customise setting