Nové fotografie

Vloženy nové fotografie do galerie České Švýcarsko.

Jedna z vložených fotografií je fotografie Kamenice od Rennetova kříže. Tento pomníček byl do skály vytesán krátce po následující události:

Na panství Clary-Aldringenové u Vysoké Lípy žila v 19. století rodina lesníka Renneta. Jeho syn, tříletý Kája, si hrál na náhorní plošině nad Kamenicí. Při svých hrách se zatoulal až těsně nad příkrý sráz řeky Kamenice odkud spadl. V tu chvíli ho již matka hledala. Její volání zaslechli dřevorubci na protější straně pod Kamenickou Strání. Když doběhli k okraji strže, viděli ve vodě plavat tělo malého Karla. Volání matky slyšel i patnáctiletý Emil Weigel, který doběhl k říčce první. Tělo malého chlapce vytáhl a na zádech vynesl na pláně nad Kamenicí. Chlapce se podařilo oživit. Když přišel doktor a chlapce prohlédl, prohlásil, že si nic nezlomil ani neporanil.

Na památku byl do skály vytesán kříž, pod ním jméno Karl Rennet a datum jeho záchrany.

Patnáctiletý Emil Weigel obdržel od C.k. okresního hejtmana Brema následující děkovný dopis:

Dozvěděl jsem se, že jste 26.5. t.r. s nasazením vlastního života zachránil před smrtí utonutím tříletého Karla, syna revírníka Franze Renneta. Cítím se povolán, abych Vám z tohoto důvodu za Váš statečný neohrožený čin vyslovil mé plné uznání. C. k. okresní hejtmanství v Děčíně, dne 22.7. 1893.

C. k. okresní hejtman Brem

Stěny nad místem této události se svažují kolmo do řeky. Je až s podivem, že malý chlapec tento pád mohl přežít. S velkou pravděpodobností mu život zachránily porostlé skalní římsy, které zbrzdily jeho pád.

×
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. customise setting